Ripsbladmøll, sommerfuglart i familien Incurvariidae. Den voksne er mørkebrun med 10 mm vingespenn og 4 gulhvite flekker på hver forvinge. Legger egg sist i mai på bladene av rips, av og til også på alperips. Larvene minerer først smale spiralganger, som senere utvides til blæreminer. Eldre larver lever fritt, skjærer ut minene og bruker dem til larvehus under det videre angrep. Skaden ytrer seg som en masse runde hull i bladplaten. Arten er vanlig i Trøndelag, Nordland og Troms.