Rauli, tresort fra Chile og Argentina. Kjerneveden er rødligbrun. Densitet ved 15 % fuktighet ca. 0,54 g/cm3. Styrkeegenskaper noe dårligere enn europeisk bøk, men holdbarheten bedre. Rauli ble før den annen verdenskrig anvendt ganske mye i Europa, men rovhugst har gjort at det nå er bare ubetydelig eksport.