Rabarbrarot, rotstokken av rabarbraartene Rheum officinale og R. palmatum, som vokser i Tibet og Mongolia. Inneholder avførende stoffer og har hos kineserne vært anvendt til medisinske formål i ca. 5000 år. Den har vært offisinell i mange land, bl.a. Norge, men er nå gått ut av bruk.