Rørbukker, partået klovdyrslekt i oksefamilien. Omfatter 3 arter av lette og elegante, gressetende antiloper. Hode- og kroppslengde 110–160 cm, vekt 20–90 kg. Bare hannene har horn, 14–45 cm lange. Pelsen er lys brunaktig til grå. Karakteristiske trekk er plystrelåter og høye hopp. Forekommer i våtmarks- og savanneområder, samt høytliggende platåer. Utbredt over store deler av det sentrale og sørlige Afrika. Har i enkelte områder gått tilbake på grunn av jakt.