Barken av et argentinsk tre, Aspidosperma quebracho, som inneholder mindre mengder av flere alkaloider; har vært brukt mot astma og hjertelidelser.