Purpurtråd, rødalgeart som danner et tett belegg i fjæresonen om våren. Består av tynne, ugrenede tråder som blir inntil 15 cm lange. Arten tåler store vekslinger i saltholdighet og kan også forekomme i ferskvann.