Bangia, (etter N.H. Bang, dansk botaniker), slekt innen rødalgene. Se purpurtråd.