Pulaskitt, (etter Pulasky County, Arkansas, USA), magmatisk bergart, en alkalifeltspat-syenitt som vanligvis fører ægirin (eller augitt) og alkaliamfibol, samt av og til noe nefelin. Kjent fra Oslofeltet (Nordmarka). Hedrumitt er en beslektet gangbergart fra Oslofeltet.