Protonefridier, rørformede eller grenede ekskresjonsorganer hos en del mindre komplekst utviklede dyr. De er lukket i den indre enden, men åpner seg på dyrets overflate. Det funksjonelle elementet er flammecellene, som sitter i den indre enden. Hos flatormene består protonefridiene av et grenet system av fine kanaler. Hver kanal begynner med en flammecelle som sender utløpere inn mellom cellene i det omgivende vevet. Begynnelsen på kanalen er en innbuktning i flammecellen, og i innbuktningen sitter en lang svingtråd eller en dusk av lange flimmerhår som rager inn i kanalen, og som driver væsken utover med bølgende bevegelser. Flammecellen og kanalveggens celler mottar flytende avfallsstoffer fra omgivende vev og tømmer dem inn i kanalene. Se også nefridier og segmentalorganer.