Nefridier, rørformede ekskresjonsorganer som finnes hos mange virvelløse dyr. Bl.a. hos flatormene forekommer protonefridier, som innad er lukket av karakteristiske celler med flimmerhår, men har en ytre åpning på overflaten. Metanefridier har en indre åpning i kroppshulen og en ytre på overflaten. De finnes bl.a. hos leddormene, som gjerne har et par nefridier i hvert segment (kroppsledd).