Prosjekt til fordypning er et fag som har som mål å la elevene prøve ut aktuelle lærefag, få nærmere innblikk i aktuelle yrker, fordype seg i kompetansemål fra læreplaner på vg3-nivå, ta relevante fellesfag fra vg3 påbygging til generell studiekompetanse, ta fellesfag i fremmedspråk eller ta programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer. Prosjekt til fordypning trenger ikke tas på skolen eleven går på, men kan tas i en bedrift eller på en annen skole. Læreplanen i prosjekt til fordypning lages lokalt på hver enkelt skole for hvert yrkesfaglige utdanningsprogram (vg1) eller programområde (vg2).