Fellesfag er betegnelsen på obligatoriske fag som elever i videregående skole har på hvert årstrinn. De fleste fellesfagene er gjennomgående fag, dvs. at de har felles læreplan for grunnskolen og videregående skole. Eksempler på fellesfag er norsk, matematikk, naturfag og engelsk. Innholdet i fellesfagene er tilpasset de forskjellige utdanningsprogrammene.