Utdanningsprogram, utdanningsløp i videregående opplæring. Videregående opplæring er organisert i tre studieforberedende utdanningsprogram og ni yrkesfaglige utdanningsprogram. Se videregående opplæring.