Utdanningsprogram, utdanningsløp i videregående opplæring. Videregående opplæring er organisert i fem studieforberedende utdanningsprogram og ti yrkesfaglige utdanningsprogram. Se videregående opplæring.