Postliste, tidligere viktig distribusjonskanal for informasjon på Internett; listene er temaorienterte, og interesserte brukere kan tegne abonnement. E-postmeldinger som sendes til en slik liste, distribueres automatisk til alle abonnentene ved hjelp av et program kalt listetjener (eng. list server). Postlister kan være åpne for alle, og fungerer da omtrent som en nyhetsgruppe, eller de kan være opprettet for å betjene en avgrenset gruppe.