Postanvisning, tidligere brukt pengeanvisning utstedt av Postverket for beløp som avsenderen kunne betale kontant til innleveringspostkontoret, siden erstattet med giro.