polysykliske aromatiske hydrokarboner

Polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH, er organiske forbindelser av karbon og hydrogen som er bygd opp av to eller flere 5- og 6-ringer som danner et sammenhengende plan.

Forholdet mellom karbon og hydrogen er relativt stort. De finnes i meget små mengder i miljøet og dannes ved ufullstendig forbrenning. De spres gjerne med sotpartikler.

Mange av forbindelsene har kreftfremkallende (karsinogen) virkning, f.eks. benzopyren.

PAH forekommer i tobakksrøyk, røkte matvarer, tjære, brukt motorolje m.m. Det meste PAH stammer fra forbrenning av fossilt brensel (olje, bensin, kull), men små mengder kan også dannes ved steking og røking av mat. I Norge regnes aluminiumsverk, metallurgisk industri, offshorevirksomhet, transport og vedfyring som de viktigste kildene til PAH-forurensing.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

14. juli 2012 skrev Dag-Roal Wisløff

In the article "Distribution and sources of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments of rivers and an estuary" published in "Environmental Pollution", issue 154 (2008), page 298-305, Liu et al. writes:

"Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) contain[s] two

or more fused benzene rings" (http://www.ludist.com.cn/xsbg/reprints/envpoll08-298.pdf). This is way less than "5- og 6-ringer".Do a polycyclic aromatic hydrocarbon have to consist of only benzene rings? May it consist of other ring structures?

10. oktober 2012 svarte Einar Uggerud

Begrepene 5- og 6-ringer svarer til antall karbonatomer i hver ring (seksring=benzenring). For å være en polysyklisk forbindelse må det være smeltet sammen minst to slike (poly=flere).

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.