Pizzicato, forkortet pizz., angir at strengene på strykeinstrumenter skal knipses med fingrene.