Blodmidd, familie med blodsugende midder, offisielt kalt flått. Navnet brukes også upresist om blodsugende fuglemidd.