Piperonal, heliotropin, organisk forbindelse med intens lukt av heliotrop (Heliotropium). Fremstilles hovedsakelig fra utgangsstoffet safrol som finnes i kamferolje. Anvendes i parfymefabrikasjonen, som duftkorrigens for tekniske produkter, i diverse smakstilsetninger og noe som laboratoriereagens. Kjemisk sett er piperonal metylendieteren av 3,4-dihydroksybenzaldehyd, formel C8H6O3. Glinsende fargeløse krystaller med smeltepunkt 37 °C.