Invenit, forkortet inv., er en vanlig innskrift på kobberstikk, raderinger, tresnitt og litografier sammen med navnet på den kunstneren som har laget originalen. Andre slike innskrifter er del., fecit, pinxit og sculpsit.