Pils, opprinnelig en ølsort som ble tilvirket i Pilsen, nå en lys, høyt forgjæret øltype med avbalansert humlesmak. I Norge hører pils hjemme i skatteklasse D, med et alkoholinnhold på ca. 4,5 volumprosent, se øl. De andre lyse norske ølsorter, f.eks. lettøl, kan også karakteriseres som øl av pilsnertype.