Pentosefosfatsyklus, pentosefosfatveien (biokjemi), enzymkatalysert kjede av reaksjoner der glukosefosfat først omsettes oksidativt til pentosefosfat, karbondioksid og en redusert hydrogenbærer. Derpå kan pentosefosfatet ved hjelp av andre enzymer omdannes ikke-oksidativt tilbake til glukosefosfat, bl.a. via sedoheptulosefosfat. Seks pentosemolekyler blir da til fem heksosemolekyler. Reaksjonsveien skaffer pentoser for oppbygning av nukleotider og nukleinsyrer. Den reduserte hydrogenbærer NADPH (nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat) brukes særlig i syntesen av lipider. Lipidsyntetiserende organer som lever og fettvev har derfor særlig mye av pentosefosfatsyklus-enzymene. Se nikotinamid-adenin-dinukleotid.