Chaconne, instrumentalstykke i langsomt tempo og 3/4 takt, bygd over en 4- eller 8-taktig bass-melodi (se basso ostinato), eller en bestemt akkordrekkefølge; egentlig en dans hvis opprinnelse kan føres tilbake til danseformer brukt på 1500-tallet i de spanske og portugisiske kolonier i Mellom- og Sør-Amerika. Chaconne ble brukt av tallrike komponister fra Frescobaldi til Bach og Händel. Som instrumentalform ble chaconne brukt selvstendig eller som avslutningssats i suiten. Også ofte i vokalmusikk, bl.a. i Lullys og Purcells operaer. Som formtype lar chaconne seg vanskelig skille fra passacaglia.