Paraklet, en som bistår i en rettssak, forsvarer; i videre mening: hjelper, talsmann. I 1 Joh 2,1 kalles Jesus vår paraklet for Gud, ellers brukes paraklet om Den hellige ånd, som skal komme istedenfor Jesus for å veilede og bistå disiplene og være deres forsvarer mot «verden» (Joh 14,16.26; 15,26; 16,7).