Overenskomst, avtale, særlig brukt om landsomfattende tariffavtaler som omfatter en sektor i arbeidslivet. Mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) fins det en rekke overenskomster som er inngått mellom LO og et av LOs forbund på den ene siden, og NHO og en av NHOs landsforeninger på den andre siden. Hovedavtalen mellom LO og NHO er gjerne første del av den enkelte overenskomst.