Ottava, forkortet 8va, betyr over notene én oktav høyere, under notene én oktav dypere enn notert.