Ospebladbille, billeart i familien bladbiller (Chrysomelidae). Den voksne billen er 10–12 mm, oval, svart med store, helt røde dekkvinger som ender i en svart flekk bakerst. Larven blir opptil 15 mm, er gulgrønn med svarte, vorteaktige flekker. Den voksne billen gnager hull i bladene, mens larven spiser bladkjøttet (skjeletterer) – ofte står bare nervene igjen. Angrepet foregår særlig på unge trær og rotskudd, men er av liten betydning. Forekommer i Sør-Norge. Jfr. rød poppelbladbille.