Ordspill, spøkefull bruk av enslydende eller flertydige ord. Eks.: I Kiellands Garman & Worse blir en gammel mann som stammer, omtalt som «Stamfaderen».