Oppløsning, bevegelse fra samklang med større spenningsgrad, til samklang med mindre spenningsgrad; sentralt begrep i harmonilæren.