Felthær, tropper som brukes til bevegelige krigsoperasjoner, i motsetning til dem som er bundet til mer lokale oppgaver som lokalvernavdelinger, heimevern, festningstropper, depot- og forsyningsavdelinger og stasjonert luftvern. I Norge består felthæren av avdelinger satt opp av de 14 yngste årsklasser (linjen).