Omdreiningsellipsoide, omdreiningslegeme som tenkes fremkommet ved å rotere en ellipse om en av dens akser. Omdreiningsellipsoider som tenkes fremkommet ved å rotere en ellipse om dens lille (korteste) akse, benyttes innen geodesien som referanseflate. Se geodetisk datum og jordellipsoide.