Nippflo er de minste vekslingene i vannstanden som inntreffer omtrent når månen står i sitt første eller tredje kvarter. Se tidevann.