Nettverk, system av datamaskiner og periferiutstyr, knyttet sammen ved hjelp av intern kabling og/eller linjesamband, oppkoblingsutstyr samt programvare beregnet på å muliggjøre kommunikasjon mellom tilkoblede enheter. Se også datakommunikasjon.