Hos de gamle grekere gudenes drikk, som gav udødelighet; gudenes føde var «nektar og ambrosia».