Ambrosia, hos de gamle grekere gudenes mat som sammen med deres drikke, nektar, gav dem udødelighet og evig ungdom.