Hebe, gresk gudinne, personliggjørelse av ungdom. I eposet nevnes hun som datter av Zevs og Hera. Ved gudenes lag er det Hebe som skjenker nektar; hun tar del i kharitenes og horaenes dans. Da Herakles ble opptatt blant gudene, fikk han Hebe til hustru. Fra oldtiden nevnes berømte fremstillinger, bl.a. et gullelfenbensbilde i Argos; på relieffer og vasebilder sees hun sjelden.