Nærstrid, strid, med eller uten våpen, på kloss hold og for å drepe eller uskadeliggjøre motstanderen. Utkjempes med alle midler som står til rådighet, og finner normalt sted etter at angriperen har trengt inn i en forsvarsstilling, ved overfall, på patruljegang osv.