Patrulje, mannskap som går vaktrunde, liten styrke som sendes ut fra en militær avdeling for å skaffe rede på fienden og terrenget, eller for å sikre avdelingen mot overraskelser. Også om den minste enhet i en speiderorganisasjon.