Næringsmiddelteknolog, yrkesutøver med bachelorgrad i næringsmiddelteknologi fra Høgskolen i Sør-Trøndelag eller Høgskolen i Bodø (med hovedvekt på fisk). Studiet omfatter bl.a. kjemi, realfag, mikrobiologi, hygiene, ernæring, teknologi, bedriftsøkonomiske fag. Arbeider innen næringsmiddelindustrien, forskning, salg og i Mattilsynet.