Myntguardein, embetsmann som har som oppgave å kontrollere at myntene har den lovbestemte vekt og finhet. Stillingen som myntguardein ved Den kongelige Mynt på Kongsberg ble opphevet 1960.