Mucilago, slimaktig bestanddel i utsondringer fra planter. Utvinnes ved ekstraksjon av forskjellige plantedeler med kaldt eller varmt vann. Mucilago er vanligvis lite løselig i etanol. Fra tang og tare utvinnes også mucilago, f.eks. agar og algin. Mucilago er nær beslektet med plantegummi, og overgangen mellom disse er uklar. Anvendes bl.a. i farmasøytiske preparater og i næringsmiddelindustrien som fortykningsmiddel eller stabilisator.