Monopsykisme er den oppfatning at det kun finnes én overindividuell menneskeånd eller -sjel som de enkelte mennesker har del i. En fremtredende representant for denne læren er Averroës.