Monomineralsk, om bergart som nesten utelukkende består av ett enkelt mineral, f.eks. anortositt, dunitt, marmor.