Moderskip, skip spesielt utstyrt for å gi teknisk og forsyningsmessig støtte til visse typer krigsskip så som undervannsbåter, missiltorpedo- og kanonbåter, minesveipere, tidligere og sjøfly. Typen betegnes også som depotskip, hjelpeskip eller tender. En flåte av fiskefartøyer kan også ledes og understøttes av moderskip.