Metylisocyanat er en giftig gass med kjemisk formel, CH3NCO. Den kom særlig i søkelyset etter en av historiens verste industrikatastrofer, som inntraff 3. desember 1984 i byen Bhopal i India.