Cogito, ergo sum er latin og betyr 'Jeg tenker, altså er jeg'. Dette er en grunnsetning i Descartes' filosofiske system, det eneste han kan være sikker på etter å ha gjennomført sin metodiske tvil.