Mesomeri, begrep i teoretisk organisk kjemi som brukes for å beskrive molekylers elektronstruktur. Denne kan i mange tilfelle ikke beskrives ved en enkel strukturformel, men er i virkeligheten en blanding av flere. Man kaller slike blandingsstrukturer for mesomere strukturer. Et godt eksempel er bindingene mellom karbonatomene i benzen. Disse bindingene er verken enkeltbindinger eller dobbeltbindinger, men tilsvarer en bindingstype («halvannenbinding») midt i mellom disse. Når man skal beskrive dette forholdet, må man ty til to strukturformler som til sammen beskriver den sanne elektronstrukturen (se figur).