Merlepren, merlespiker, spisst redskap til bruk ved spleising av tauverk o.l., se merle.