Meduser, den frittsvømmende, kjønnete generasjon av klassene småmaneter og stormaneter, tilhørende rekken nesledyr (Cnidaria). Meduser er det man forbinder med maneter; de er skjerm- eller klokkeformede og svømmer ved vekselvis sammentrekning og avslapning av klokken. Formeringen skjer ved kjønnsceller. Maneter er vanligvis særkjønnete, og eggene blir til små larver, såkalte planulalarver. De slår seg oftest ned på et underlag og vokser opp til en fastsittende polypp eller scyphistoma. Denne formerer seg så ved knoppskyting (småmanetene) eller deling (stormanetene), slik at det dannes meduser. Dette er manetenes ukjønnete formering i deres generasjonsveksling.