Maskinoffiser, fellesbetegnelse på flere grupper yrkesutøvere i handelsflåten. Krav til utdannelse og erfaring bestemmes av Sjøfartsdirektoratet. Sertifikater utstedes i fire klasser. Detaljerte bestemmelser for sertifikatets rettigheter er inntatt i Skipskontrollens regler.